top of page

BEPALINGEN LIDMAATSCHAP DANCE NRGY 2023-2024

INSCHRIJVING
De inschrijving dient online te gebeuren via www.ledenbeheer.be
De inschrijvingen verlopen via ledenbeheer, dit systeem zorgt ervoor dat alle gegevens onmiddellijk doorgegeven worden aan de federatie wat betreft verzekering enz.
Mogen wij daarom vragen om alle gegevens goed na te kijken en up te daten waar nodig.
Heeft u problemen met aanmelden, dan kan u via ledenbeheer een nieuw wachtwoord instellen.


Daar Dance NRGY blijft groeien en wij de kwaliteit van onze lessen willen blijven garanderen kunnen wij u meegeven dat er voor elke cursus een limiet is wat betreft het aantal inschrijvingen.
Let wel: Uw inschrijving is pas geldig als de volledige online inschrijving + betaling lidgeld afgerond werd.
Daarom raden wij dus ook aan om uw inschrijving zo snel mogelijk in orde te maken.
De inschrijving zal geweigerd worden indien een lid nog openstaand lidgeld heeft van vorig(e) seizoen(en).


LIDGELD

Het lidgeld kan ENKEL ONLINE betaald worden bij inschrijving via Ledenbeheer.

Het lidgeld per ingeschreven cursus werd bepaald op:
Half Seizoen: €115
Volledig Seizoen: €220


WEDSTRIJDDANSERS

Aan onze wedstrijddansers vragen wij om pas in te schrijven na de auditiedag (28/06/23).
Voor de wedstrijddansers hebben wij ook het document ‘Bepalingen Wedstrijdteams 2023-2024’ opgesteld.
Dit dienen de wedstrijddansers in te dienen voor 1 augustus 2023.


COMMUNICATIE
Alle praktische communicatie met betrekking tot lessen, wedstrijden en extra activiteiten zal gebeuren in de daar voorziene groepen via WhatsApp.
Via Ledenbeheer heeft de club ook de mogelijkheid om extra te communiceren per email of sms.
Let wel: Dit kan enkel naar de email adressen en gsm nummers die bij ons in Ledenbeheer geregistreerd staan.


ATTESTEN
Attest Mutualiteit: Kan gedownload worden via Ledenbeheer vanaf het lidgeld volledig voldaan is.
Fiscaal Attest (Activiteiten zoals kampjes) : Kan gedownload worden via Ledenbeheer vanaf het inschrijving betaald is én de activiteit volledig voorbij is.


GEDRAGSCODE

Bij inschrijving verklaart het lid kennis genomen te hebben, en akkoord te gaan met de gedragscode van Dance NRGY vzw.

GEDRAGSCODE / BEPALINGEN LIDMAATSCHAP DANCE NRGY: Bestanden
bottom of page